ראשון לציון מתחם 9

הגרלה 339 מתחם 9 מסמכים משפטיים ג4 סופי וחתום מפרט סופי וחתום נספח תשלומים חוזה מכר מצגת הפרויקט ייפוי כוח נוטוריוני לבחירת דירה ע"י צד שלישי ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה ע"י צד שלישי ייפוי כוח לבחירת דירה תוכניות מכר בנין 92 תוכניות מכר 1:100 בנין 91 תוכניות מכר 1:100 תוכניות דירה בנין […]

ראשון לציון מתחם 8

הגרלה 339 מתחם 8 מסמכים משפטיים ג4 סופי וחתום מפרט סופי וחתום נספח תשלומים חוזה מכר מצגת הפרויקט ייפוי כוח נוטוריוני לבחירת דירה ע"י צד שלישי ייפוי כוח נוטריוני בלתי חוזר לרכישת דירה ע"י צד שלישי ייפוי כוח לבחירת דירה תוכניות מכר בנין 83 תוכניות מכר 1:100 בנין 82 תוכניות מכר 1:100 בנין 81 תוכניות […]

הגרלה 339

הגרלה 339 | 2307 מסמכים משפטים ג4 סופי וחתום מפרט סופי וחתום מצגת הפרויקט נספח תשלומים למגרש 144-145 נספח תשלומים למגרש 106 נספח תשלומים למגרש 105 339 הסכמי מכר הסכם מכר למגרשים 144 ו-145 הסכם מכר למגרש 106 הסכם מכר למגרש 105 הסכם מכר ייפוי כוח נוטוריוני לבחירת דירה ע"י צד שלישי ייפוי כוח נוטריוני […]